06-22911261

Voor scholen en leerkrachten

WAT KAN DE TOONWERKPLAATS VOOR JOUW SCHOOL BETEKENEN?training-en-advies-leerkrachtenv2

Praktische creatieve trainingen
Michiel Bos geeft trainingen op het gebied van filmen en monteren, muziek en multimediakunst. Deze trainingen zijn praktijkgericht en bieden handvatten om de volgende dag in de klas in te zetten.

Creativiteit in het curriculum van de school
Daarnaast kan Michiel met de icc’er schoolbreed meekijken en helpen om de creativiteitsontwikkeling van de leerlingen te verbeteren. Het doel is om meer kunst- en cultuureducatie in het curriculum en het dna van de school te verankeren.

Maatwerk
Elke school staat op zijn eigen trede op de ladder naar creatief en kunstzinnig onderwijs. Maatwerk is daarom eerder regel dan uitzondering. Neem voor vragen en mogelijkheden gerust contact op.

Subsidieregelingen
Deze programma’s voor deskundigheidsbevordering kunnen i.s.m. centra voor kunsteducaties gefinancierd worden vanuit de subsidieregelingen CMK en Méér Muziek In De Klas.

Trainingen voor leerkrachten