06-22911261

multimediakunst

In de periodes 5 maart t/m 7 september 2018 en 14 januari t/m 6 september 2019 is bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aan te vragen voor mediakunst in het basisonderwijs. De Toonwerkplaats biedt een programma dat voldoet aan de eisen van de regeling.

Er is veel elektronica en i.c.t. om ons heen. Apparaten als de smartphone en de smartwatch zitten ons letterlijk dicht op de huid. Artificial Intelligence en robotica zullen de komende jaren een grote impact op ons leven krijgen.
De potentie is groot, de mogelijkheden bijna oneindig. Maar ook de schaduwkanten zoals verslaving en de steeds maar grotere versnelling van de ontwikkelingen worden zichtbaar. Het is van belang dat kinderen zich op een gezonde manier leren verhouden tot multimedia en i.c.t.

Multimediakunstonderwijs van de Toonwerkplaats is voor kinderen in het basisonderwijs een manier om vanuit hun eigen creativiteit de mogelijkheden van multimedia te leren kennen. Door in groepjes te werken en traditionele kunstvormen te combineren met multimedia ontstaat er een natuurlijke balans waardoor kinderen niet in het beeldscherm “verdwijnen”. Bovendien blijven de leerlingen eigenaar van het resultaat en zijn de kunstwerken origineel en authentiek. Kinderen worden aangesproken met al hun zintuigen en talenten. Alle lessen in het programma gebruiken de procesgerichte didactiek.

De multimediakunstlessen zijn dus niet alleen bedoeld om kennis over apps, film, muziek en fotografie te vergaren maar laten de kinderen ook zien hoe ze multimedia en i.c.t. kunnen inzetten als gereedschap voor hun eigen creativiteit. Multimediakunst kan een aanvulling zijn op de leerlijn mediawijsheid.

HET PROGRAMMA

Het professionaliseringsprogramma geeft inzicht in de werking van verschillende creatieve apps op de iPad en hoe ze kunnen worden ingezet voor betekenisvol kunstonderwijs en de verrijking van de kern- en zaakvakken. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die ook afzonderlijk en in overleg kunnen worden aangevraagd:

 • Teamtrainingen
 • Voorbeeldlessen in de klas
 • Individuele coaching-on-the-job
 • Online leeromgeving met tutorials en voorbeeldlessen
 • Advies bij het formuleren van een visie en beleidsplan m.b.t. multimediakunst in het curriculum

Teamtrainingen
In de teamtrainingen van de Toonwerkplaats ga je met je team in een ontspannen sfeer aan het werk met verschillende werkvormen en creatieve apps. Je leert hoe je tekeningen kunt combineren met het schrijven van een verhaal, hoe je een stop-motionfilm, instructiefilm of korte speelfilm maakt. De trainingen zijn ontworpen vanuit de praktijk van de leerkracht. Er is aandacht het creatieve proces en voor de koppeling van kunst- kern- en zaakvakken. De inhoud wordt samen met de ICC’er of de schoolleider bepaald.

Voorbeeldlessen in de klas
De trainer van de Toonwerkplaats komt in een aantal groepen een voorbeeldles of meekijkles geven. Samen met de leerkracht wordt bekeken hoe deze lessen eruit komen te zien. Je kunt denken aan:

 • Korte speelfilm
 • Digitaal muziek componeren
 • Stop-motion en animatie
 • Instructiefilmpjes
 • Reclamefilm
 • Vloggen
 • Interviews

Individuele coaching-on-the-job
Tijdens de individuele coaching staat een les die je zelf als leerkracht ontwerpt en geeft centraal. Samen met de trainer werk je naar de les toe, geef je de les en evalueer je de bevindingen.

Online leeromgeving
Op de online leeromgeving staan instructiefilmpje voor verschillende creatieve apps, voorbeelden en voorbeeldlessen. De toegang tot deze digitale vraagbaak en inspiratiebron is inbegrepen bij alle onderdelen van het programma.

Advies
Het borgen van een mooi kunstzinnig project is een belangrijke fase bij professionalisering van het team. De trainer kan helpen met de volgeden zaken:

 • Multimediakunstleerlijn als onderdeel van Mediawijsheid
 • Visie
 • Beleidsplan
 • Eindtermen en beoordeling van de kennis en creatieve vaardigheden als onderdeel van Mediawijsheid

JA, WIJ WILLEN!
Mocht je als icc’er of team geïnteresseerd zijn in dit programma neem dan contact op met Michiel Bos van de Toonwerkplaats.
De aanvraag zal in alle gevallen gedaan worden in samenwerking met een van penvoerders in de plaats of provincie van de school.
De school moet in het bezit zijn van ten minste 8 iPads.

Penvoerders en partners in de buurt van de Toonwerkplaats zijn:
Zwolle: De Stadkamer
Apeldoorn: Cultuurwijzer
Deventer: Kunstcircuit
Overijssel: Rijnbrinkgroep
Gelderland: Cultuurmij Oost

VOORBEELDEN