web analytics
06-22911261

De Vloot Van Koningin Vaya

Introductie

Introductie

De scholen gaan na een bijzondere periode langzaam aan weer open. Het schoolbrede kunstproject “De Vloot Van Koningin Vaya” is ontwikkeld om dit bijzondere moment samen met de kinderen en ouders te markeren, de verbondenheid te herpakken en de gebeurtenissen een plekje te geven.

Het project speelt zich af rondom een verhaal dat in alle groepen wordt verteld. Het verhaal nodigt in elke groep uit tot kunstzinnige opdrachten waarin op symbolische wijze aandacht wordt besteed aan de afgelopen tijd en de blik op de toekomst wordt gericht.

Het werken met metaforen en niet met letterlijke herinneringen en emoties geeft de kinderen de ruimte om zich op een eigen manier met de gebeurtenissen te verbinden. Het geeft de kinderen de ruimte om alles wat zich van binnen afspeelt tijdens de verhalen en de kunstzinnige opdrachten te ontmoeten en om te vormen. De metaforen in het project bieden herkenning, troost en relativering.

Alle kinderen krijgen de opdracht om thuis een bootje te maken en die op de eerste schooldag mee te nemen. De bootjes worden in de zaal verzameld op een groot blauw doek of zijl.
Het verhaal over de Vloot Van Koningin Vaya wordt in alle klassen verteld. In de loop van de week doet elke groep een aantal kunstzinnige opdrachten die passen bij de leeftijdsgroep. In die opdrachten worden thema’s als doorzetten, geduld, samenwerken, groeien en vriendschap op symbolische wijze verwerkt.

Planning

Onderstaand een stappenplan voor de uitvoering van het kunstproject. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat gedurende 1 uur per dag activiteiten worden gedaan die verband houden met dit project.

Dag 1 (maandag)
– Als voorbereiding wordt de kinderen gevraagd om thuis een bootje te knutselen en deze op de 1e schooldag mee naar school te nemen. De kinderen worden feestelijk ontvangen en zetten allemaal hun bootje in de ‘haven’, die door de leerkrachten is klaargezet. Dit kan bijv. een grote, blauwe doek zijn.
– Op dag 1 vertellen alle leerkrachten in hun eigen klas het verhaal “De vloot van Koningin Vaya” en het deel dat is toegespitst op de leeftijdsgroep.
– Vervolgens wordt er een lied aangeleerd dat past bij het verhaal. Zie groepspagina’s.
– De kinderen mogen hun eigen gemaakte bootje laten zien en er iets over vertellen.

Dagen 2, 3 en 4 (dinsdag, woensdag en donderdag)
– Terugblik op de vorige dag: wat hebben we gedaan? Welk verhaal is er verteld?
– Lied zingen
– Kunstzinnige activiteit (zie groepspagina’s)
– Nabespreken
– Vooruit kijken: wat gaan we morgen doen

Dag 5 (vrijdag)
– Alle klassen maken een tentoonstelling van hun werk op een centrale plek in de school.
– Kinderen bekijken elkaars werk (indien mogelijk worden ook ouders uitgenodigd)
– Afronding met een terugblik en nabespreking in de eigen klas

Start

Geef alle kinderen de opdracht om van eenvoudige knutselspullen een bootje te maken (papier, hout, karton, textiel, oude klomp, melkpak). Hij hoeft niet echt te kunnen varen. Maximaal ter grootte van een schoenendoos.
Alles mag: vouwen, schilderen, touw, papier.

Bootjes (google)

Verzamel op de eerste dagen dat de kinderen weer naar school komen alle bootjes in de centrale hal.
In die eerste dagen wordt ook het verhaal achter deze vloot in alle groepen verteld. Het verhaal bestaat uit een gezamenlijk deel en een deel dat voor elke groep anders is.

Het Verhaal

Hieronder staat het centrale verhaal van de projectweek. Elke groep heeft daarnaast nog een eigen deel dat gebruikt wordt voor de kunstzinnige verwerking (zie de groepspagina’s).

De Vloot Van Koning Vaya

In het land Samfelag hier ver vandaan woonde Koningin Vaya. Het was een vruchtbaar en gelukkig land. Op de velden werden graan, groentes en fruit geteeld. Koeien, geiten en kippen zorgden voor kaas, melk en eieren. Op zee werd door de vele schepen gevist. Iedereen leefde in weelde en voorspoed.
Koningin Vaya was nieuwsgierig van aard en ze dacht er veel over na wat er buiten de grenzen van haar land nog meer te vinden zou zijn. Op een dag vroeg ze haar hele vloot om uit te varen met de opdracht om schatten van over de hele wereld te verzamelen en naar het paleis van de Koningin te brengen. Haar onderdanen moesten beloven goed te betalen voor alle schatten die ze voor de Koningin zouden meenemen. Alle schepen werden voorzien van voorraden en genoeg geld om de schilderijen, exotische stoffen, heerlijke geuren, kruiden, servies en andere schatten te kunnen betalen.

Het moet een indrukwekkende gezicht zijn geweest. Tientallen schepen, groot en klein voeren uit, het avontuur tegemoet. Lang voeren alle schepen samen op de wijde, kalme zee. Een frisse bries bolden de zijlen en deed de vlaggen wapperen; het beloofde een prachtige reis te worden! Maar toen begon het te stormen, ontzettend hard te waaien en torenhoge golven doen de schepen kraken en kreunen. Alle hens aan dek! De admiraal van de vloot gaf bevelen, de bemanning werkte met man en macht, maar de vloot werd uiteen geslagen. De schepen kwamen ieder op een eiland terecht, ver van elkaar. De storm raasde over en hield dagen, zelfs weken aan. Niemand had ooit zo’n langdurige storm meegemaakt. De mensen op de op drift geraakte schepen werden er moedeloos van. Iedereen kwam zo hun eigen problemen tegen. Op de ene boot werden mensen zeeziek, op een andere boot was er ruzie, verveling, een lek in het schip waardoor ze dag en nacht moesten hozen, voorraad eten overboord geslagen waardoor de bemanning honger heeft. Iedereen gaat op z’n eigen manier om met de tegenslagen. Sommige schepen slaagden er alsnog in om de opdracht van de Koningin uit te voeren en vonden schatten op het eiland waar ze aangespoelde. Het waren wel andere schatten dan ze van te voren hadden gedacht. Andere schepen hadden zoveel moeilijkheden te overwinnen, dat ze niet aan de opdracht van de koningin toekwamen.

Toen de storm eindelijk over was en de wind was gaan liggen, keerden de schepen allemaal terug naar de haven van Koningin Vaya. Daar, in hun vertrouwde haven, kwamen ze elkaar weer tegen. Wat een feest was het om weer samen te zijn! Ze vertelden elkaar over hun belevenissen en avonturen en welke moeilijkheden ze tegen waren gekomen.

Koningin Vaya nodigde de kapiteins van de schepen uit in haar paleis. Ze luisterde naar de verhalen en nam de schatten in dankbaarheid aan. Ook beloonde ze de kapiteins die niets tastbaars hadden meegenomen, maar wel vertelden over hun bemanningsleden die elkaar hadden geholpen in ziekte en nood, elkaar hadden getroost en moedig waren geweest.

Ze gaf de vloot een nieuwe opdracht om uit te varen. Maar dit keer om naar havens te varen in hun eigen land Samfelag. Ze vroeg de kapiteins en de bemanningsleden om met alle ervaringen die ze hadden opgedaan tijdens hun schipbreuk te delen. Aan de ambachtslieden gaf ze de opdracht om overal in het koninkrijk van Vaya werkplaatsen op te richten en de mensen nieuwe dingen te leren.

Groepspagina's

Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Geen wind
Kok die niet kan koken
Lekkage
Walvis in nood
Storm, scheur in zeil
Ruzie, diefstal
Draak op eiland

Einde