06-22911261

Professionalisering kunstonderwijs

WAT KAN DE TOONWERKPLAATS VOOR SCHOOL BETEKENEN?training-en-advies-leerkrachtenv2

Praktische creatieve trainingen
Michiel Bos is een ervaren trainer en coach op het gebied van multimediakunst en muziekonderwijs. Deze trainingen zijn ontspannen, praktijkgericht en bieden handvatten om de volgende dag in de klas in te zetten.

Creativiteit in het curriculum van de school
Daarnaast kan Michiel met de icc’er schoolbreed meekijken en helpen om het kunstonderwijs en de creativiteitsontwikkeling van de leerlingen te verbeteren. Het doel is om meer kunst- en cultuureducatie in het curriculum van de school te verankeren. Denk aan leerlijnen, beleidsplannen en visie.

Maatwerk
Elke school staat op zijn eigen trede op de ladder naar creatief en kunstzinnig onderwijs. Maatwerk is daarom eerder regel dan uitzondering. Neem voor vragen en mogelijkheden gerust contact op.

Subsidieregelingen
Deze programma’s voor deskundigheidsbevordering kunnen i.s.m. centra voor kunsteducaties gefinancierd worden vanuit de subsidieregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.