web analytics
06-22911261

Kunstonderwijs vanuit een pedagogische visie op onderwijs.

De school is een plek voor het hele kind, dat wil zeggen: een plek waar het kind door denken, voelen en willen zichzelf ontwikkelt en de wereld leert kennen. Een plek waar het kind leert luisteren naar de wereld en ontdekt wat het de wereld te zeggen heeft.

Daarbij gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden maar ook om de brede ontwikkeling van het kind, de pedagogische opdracht van het onderwijs.

Kunstonderwijs is een krachtige bron voor het oefenen van waarnemen, verbinden en verbeelden. Michiel Bos wil met De Toonwerkplaats met een breed aanbod voor basisscholen deze rol van kunstonderwijs onderzoeken, vormgeven en versterken.

Michiel Bos werkt samen met basisscholen aan een rijke leeromgeving waar kunstonderwijs een natuurlijk onderdeel van is.
De samenwerking met scholen kent vele vormen: lessen (reeksen), workshops, trainingen en onderwijsontwikkeling. Op deze website vind je daar verschillende voorbeelden van. Maar maatwerk is eerder regel dan uitzondering.