web analytics
06-22911261

Visie

Het onderwijs staat voor grote veranderingen. Termen als 21ste-eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren, gamification en bildung buitelen over elkaar heen. In al deze initiatieven zijn we op zoek naar het juiste onderwijs. Waartoe willen wij de kinderen opleiden? Welke vaardigheden en “mind-set” hebben ze nodig om zich te ontwikkelen, te bewegen en mee te bouwen aan een gezonde maatschappij?

Wat we kunnen doen is de kinderen van nu zo opleiden dat ze in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. Opdat ze in staat zijn de wereld een beetje mooier te maken en de maatschappij te helpen vormgeven. Kinderen opleiden tot “excentrieke volwassenen” (Gert Biesta).
Dat vraagt vaardigheden die bij uitstek in het kunstonderwijs worden ontwikkeld: verbeeldingskracht, flexibiliteit, omgaan met weerstand, experiment, vertrouwdheid met twijfel, verbondenheid, het vermogen te kunnen reflecteren, samenwerking, niet bang zijn fouten te maken, opnieuw beginnen en onderzoek.
Kunstonderwijs daagt het kind uit om te leren vanuit het denken, voelen en willen.

PROEFTUIN

Naast de intrinsieke waarde van kunst- en cultuuronderwijs, is het een proeftuin om vaardigheden te oefenen die nodig zijn om een “excentrieke volwassene” te kunnen worden.
Creatief werken en het maken van kunst kent vele analogieën voor de vaardigheden om keuzes te maken in het dagelijks leven en in verbinding te komen met jezelf en de wereld om je heen.
De Toonwerkplaats wil met een creatief en vernieuwend lessen- en trainingsaanbod een bijdrage leveren aan goed en toekomstbestendig onderwijs.

EIGENAARSCHAP EN AUTHENTICITEIT

Een van de valkuilen bij het gebruik van digitale leermiddelen is dat men snel geneigd is om kant en klare plaatjes, geluiden en andere inhoud te kopiëren en te plakken, te consumeren. Dat is nou net niet wat we willen in onze lessen! In een wereld waarin al heel veel “af” is (speelgoed, games, kleurplaten, muziek enz.) willen wij met de leerlingen (en leerkrachten) de uitdaging aangaan om de inhoud zelf te maken. En dat begint met een origineel idee dat voortvloeit uit inspirerende voorbeelden, verhalen en technische mogelijkheden. Vervolgens gaan de leerlingen schrijven, tekenen, schilderen, musiceren en acteren om daarna multimedia in te zetten als één van de gereedschappen om te komen tot een kunstzinnig eindproduct.
Daarmee blijft de leerling eigenaar van het proces en is hun kunstwerk origineel en authentiek.

CULTUUR- OF KUNSTONDERWIJS?

Vaak worden de termen cultuur- en kunstonderwijs door elkaar gehaald. De Toonwerkplaats maakt echter het volgende onderscheid tussen deze twee termen:
Cultuuronderwijs gaat over menselijke gebruiken, gewoontes, systemen, religies, ideeën, talen, wetenschap en kunstuitingen. Cultuuronderwijs omvat alles wat er in het verleden is bedacht, gemaakt en ontwikkeld. Cultuuronderwijs leert ons over ons handelen maar ook iets over het individu als onderdeel van de groep.
Kunstonderwijs gaat over vaardigheden en de creatieve vermogens die de grenzen van het bestaande onderzoeken en de grens van het bekende vooruit duwen door (grote en kleine) ontdekkingen te doen. Het staat daarmee naast de wetenschap en is onderdeel van de grotere culturele context.

Cultuur- en kunstonderwijs gaan heel goed samen. Het ene kijkt terug en leert ons over wie we zijn, het andere kijkt vooruit en leert ons te onderzoeken en vorm te geven wie we zouden willen zijn.
Door deze twee kwaliteiten te erkennen en bewust in te zetten bij de ontwikkeling van vernieuwend onderwijs versterken we het belang van cultuur- en kunst bij de ontwikkeling van het kind.