web analytics
06-22911261

Daedalus


Leer kinderen niet hoe een schip te bouwen, maar wek het verlangen de zee op te gaan.


Daedalus is een instrument voor talentontwikkeling en onderwijs dat gericht is op het hele kind. Dat wil zeggen dat Daedalus kan helpen om onderwijs te ontwikkelen dat het kind aanspreekt op het denken, het voelen en het willen. Aandacht en inhoud die bijdraagt aan deze drieslag vormt de vruchtbare bodem voor persoonsvorming en talentontwikkeling.

Hoewel termen als Denken-Voelen-Willen en Competentie-Relatie-Autonomie al langer in het onderwijs bekend zijn biedt de hernieuwde aandacht voor de drieslag van Biesta (kwalificatie-socialisatie-subjectificatie) mooie aanknopingspunten om met name de pedagogische opdracht van het onderwijs opnieuw te belichten.

WAT IS DE OPBRENGST?

· Is een praktisch hulpmiddel voor het hele team.
· Is gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Daedalus en ondernemend leren.
· Beschrijft de basisvaardigheden en basisattitude van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
· Biedt een gemeenschappelijke taal en begrippenkader voor alle partners binnen een school of IKC.
· Biedt concrete, praktische richtlijnen, werkvormen, tools, opdrachten om hier met kinderen aan te werken, zowel in de klas als buiten de klas en uitgesplitst per leeftijdsfase.
· Draagt bij aan een rijk curriculum en voor zover mogelijk, anticiperend op de ontwikkelingen bij Curriculum.nu.
· Biedt een concreet, praktisch kader waarmee een instrument ontwikkeld kan worden om te kunnen volgen hoe elk kind zich ontwikkelt, zijn/haar talenten ontdekt en ontwikkelt en hoe elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt.
· Geeft een samenvatting van de pedagogische uitgangspunten en aanpak voor nieuwe partners.

PRAKTISCHE INVULLING

Stappenplan:

Kennismakingsgesprek
Introductie bij het team: Talenten en drieslag, mogelijke opbrengsten voor school.
Visievorming: Wat raakt dit in ons? Wat beweegt ons? Waarom willen we het zo? Gewenste opbrengsten van het team.
Beleidsvorming: Wat is onze weg? Hoe willen wij dit gaan vormgeven?
Inhoudsvorming: Atelierbijeenkomsten: In deze bijeenkomsten wordt concreet onderwijs vormgegeven aan de hand van de talentbloesem.
Te denken aan: dagelijkse lessen, workshops, themaweken, thematisch onderwijs, kunst-carrousels, praktijklessen, trajecten voor hoogbegaafden, “hele-kind-lessen”, portfolio’s, getuigschriften, thema’s uit zaakvakken verrijken, kunst en techniek verbinden (steam).
Didactiek: procesgerichte didactiek, ontwerpend en onderzoekend leren, ontwerpmodel Emiel Heijnen.

Begeleiders: Michiel Bos