web analytics
06-22911261

De CMK-paradox en de oplossing


Dankzij subsidieregelingen als CMK en Meer Muziek In De Klas is kunstonderwijs (weer) een specialisme aan het worden maar tegelijkertijd is een groot deel van de regeling bedoeld om de basisschoolleerkracht zelf het kunstonderwijs te laten geven. En daar ontstaat nu een probleem maar gelukkig ook de oplossing.

In de afgelopen jaren heb ik me als kunstdocent mede dankzij de subsidieregeling kunnen bijscholen tot specialist voor het onderwijs. Inmiddels sta ik dagelijks voor een klas of train ik een team leerkrachten. De workshops die ik ontwikkel worden aangevraagd door scholen en regelmatig zit ik achter in een klas van een dappere leerkracht die een muziek- of multimediakunstles geeft. Ons vak is nog niet volwassen maar het groeit!

Toch begint er wat te knagen. Nu ik beter word in mijn vak en zie welke potentie kunst- en cultuuronderwijs heeft voor de ontwikkeling van kinderen wil ik meer. Ik wil langer en vaker met de kinderen werken en beter aansluiten bij de inhoud en visie van de scholen. Helaas is er vaak alleen geld voor een enkele workshop, een teamtraining en met een beetje geluk nog wat individuele coaching van leerkrachten. Ik kan dus niet doen wat ik eigenlijk wil en zou kunnen.

Dat geldt niet alleen voor ons kunstdocenten, maar ook voor de leerkrachten die ik train en coach. Kunstonderwijs is dankzij de subsidieregelingen en de wetenschappelijke inzichten een specialistisch vak aan het worden. Veel van de leerkrachten die ik train willen wel, maar het lukt ze niet of onvoldoende en als ik weg ben is de borging in het curriculum vaak nog een groot raadsel. Een leerkracht is geen kunstdocent en bovendien is de werkdruk al zo hoog. Ik proef een deskundigheidsbevorderingsmoeheid.

Gelukkig is de oplossing eenvoudig!
Ik vroeg me al af wanneer het geluid zou gaan klinken. En laatst was het zover: op de radio hoorde ik een schooldirecteur de politiek vragen om meer vakdocenten in het onderwijs. Reden: werkdrukverlaging en behoefte aan specialisten.
Komt dat even goed uit! Er staat inmiddels een hele batterij goed opgeleide zzp-kunstdocenten te snakken naar meer vastigheid en de mogelijkheid om meer verdieping en continuïteit in het kunstonderwijs te bewerkstelligen!

Laat iedereen doen waar hij/zij goed in is. Zorg dat elke school een poel heeft van vaste kunstdocenten die om de beurt of samen lang, geïntegreerd en kwalitatief hoog kunstonderwijs kunnen geven dat past in de visie van de school. Kunstdocenten die intensief samenwerken met leerkrachten om het curriculum te verrijken en het onderwijs te verbeteren.

21 februari 2018, Michiel Bos

Lees meer blogs