web analytics
06-22911261

De onderwijsvlecht

Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming) in de praktijk

Deze training is bedoeld voor schoolteams die kennis willen maken met de drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming). In de training gaat het team vanuit haar eigen professionaliteit en identiteit van de school aan het werk met de drieslag. Het resultaat van de training is een blauwdruk voor de visie op de drieslag en praktische aanwijzingen voor inhoudelijke onderwijsactiviteiten.

Samen in gesprek over de betekenis van kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming)

De training is gebaseerd op het idee dat de drieslag, zoals Gert Biesta hem heeft beschreven, te vergelijken is met drie linten of touwen die door de onderwijsprofessionals vervlochten dienen te worden tot een sterk en samenhangend geheel. Hoe dat gebeurt, in welke variatie en kleuren, dat is aan het team om te onderzoeken. In de training gaan we met die uitdaging aan het werk.

In deze visie-vormende teamtraining gaan we op zoek naar een eigen kleur van de drieslag die past bij de identiteit en visie van de school. Het team gaat op zoek naar woorden en begrippen waar het zich mee kan verbinden.
In een aantal stappen gaan we vanuit de theorie naar de praktijk en komen we tot visie en inhoud.
Aan het einde van de training ligt er een breed en gedragen palet aan begrippen, kwaliteiten en onderwijsactiviteiten waarin visie van de pedagogische opdracht van de school zichtbaar wordt.

De training bestaat uit:

  • Verkenning van de begrippen (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen.
  • Het vinden van levendige begrippen en beschrijvingen die aansluiten bij het team en de school.
  • Het verkennen van onderwijsactiviteiten die een bijdrage leveren een samenhangende onderwijsvlecht. Wat is er al? Wat doen we al? Wat willen we nog ontwikkelen?