web analytics
06-22911261

Home

Cultuurbegeleiding en kunstonderwijs door waarneming, verbinding en verbeelding.

De school is een plek voor het hele kind, dat wil zeggen: een plek waar het kind door denken, voelen en willen zichzelf ontwikkelt en de wereld leert kennen. Een plek waar het kind leert luisteren naar de wereld en ontdekt wat het de wereld te zeggen heeft.

Daarbij gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden maar is er ook om de brede ontwikkeling van het kind, zeg maar de pedagogische opdracht van het onderwijs.

Kunstonderwijs is een krachtige bron voor het oefenen van waarnemen, verbinden en verbeelden. De Toonwerkplaats wil met een breed aanbod voor basisscholen deze rol van kunstonderwijs onderzoeken, vormgeven en versterken.

De Toonwerkplaats werkt samen met basisscholen met behulp van lessen, lesmateriaal, workshops en trainingen aan een rijke leeromgeving waar kunstonderwijs een natuurlijk onderdeel van is.