web analytics
06-22911261

Kerst Bentelwijz


Stille nacht, heilige nacht 

Stille nacht, heilige nacht,
Davids zoon lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehem’s stal,
Hij der schepselen Heer

Hulpeloos kind, heilig kind
Dat zo trouw zondaards mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
Werd G’in stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld,
God’s belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’eer.


Maria die zoude 

Maria die zoude naar Betlehem gaan
Kerstavond voor de noene
Sint Jozef zoude al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden

Het hageld’ en sneeuwde en ‘t was er zo koud
De rijm lag op de daken
Sint Jozef tot Maria sprak:
Maria wat zullen wij maken?

Maria die zei: “Ik ben er zo moe
Laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verder gaan
Aan ‘n huizeke zullen wij rusten!

Zij kwamen een weinig verder gegaan
Tot aan een boerenschure
‘t is daar waar Heer Jezus geboren werd
Daar sloten noch vensters noch deuren

Het kleine Kind weende, Maria die zong
Gods eng’len uit den tronen
Zij kwamen tezamen nedergedaald
Zij kwamen Maria kronen


Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!


Er is een kindeke 

Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
’t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi 
’t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi

’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
En wenst ook nu een gelukkig Nieuwjaar 
En wenst ook nu een gelukkig Nieuwjaar


De herdertjes lagen bij nachte 

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d’engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen’t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
n viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen en knielden bij Jesus neer


Ik wens je een vrolijk kerstfeest 

Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
En een gelukkig Nieuwjaar

Zing samen dit lied
En kijk elkaar aan
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
En een gelukkig Nieuwjaar