web analytics
06-22911261

Kunst en Kernvak

De inzet van kunst, cultuur en creativiteit in school levert een grote bijdrage aan het leren met hart, hoofd en handen. Onderzoek toont aan dat kinderen lesstof beter onthouden als zij zich er kunstzinnig en emotioneel mee hebben kunnen verbinden. Door over het onderwerp te tekenen, te spelen en te zingen geeft het kind een extra, persoonlijke betekenis aan het onderwerp. Doordat leerlingen zich niet alleen met het hoofd maar ook met hart en handen met onderwerpen verbinden beklijft de kennis beter en worden tal van talenten en vaardigheden ontwikkeld.

Vakgebieden zoals wij die kennen helpen ons de wereld te begrijpen maar zijn in wezen kunstmatig. Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door vakoverschrijdend en thematisch te werken sluit de leerstof beter aan bij het ontwikkelende wereldbeeld van het kind. Gedurende de basisschool en daarna leert het kind steeds meer om de wereld op te delen, te categoriseren en patronen te herkennen.

De vaardigheid om vrij te bewegen door vakgebieden en vaste concepten is essentieel in een tijdperk waarin creativiteit steeds belangrijker wordt.
De Toonwerkplaats biedt multidisciplinaire en kunstzinnige activiteiten die ondersteunend zijn voor de kernvakken. Hieronder enkele voorbeelden:

HOE ONTSTAAT EEN VULKAAN?

VOORZETSELS

LETTERKRAARTEN (GROEP 3)

PROJECT OVER GROTE MEESTERS