web analytics
06-22911261

multimediakunst

 

Multimediakunstonderwijs van de Toonwerkplaats is voor kinderen in het basisonderwijs een manier om vanuit hun eigen creativiteit de mogelijkheden van multimedia te leren kennen. Door in groepjes te werken en traditionele kunstvormen te combineren met multimedia blijven de leerlingen eigenaar van het resultaat en zijn de kunstwerken origineel en authentiek. Bovendien ontstaat er een natuurlijke balans waardoor leerlingen niet in het beeldscherm “verdwijnen”. Leerlingen worden aangesproken met al hun zintuigen en talenten. Alle lessen in het programma gebruiken de procesgerichte didactiek.

Het multimediakunstonderwijs is dus niet alleen bedoeld om kennis over apps, film, muziek en fotografie te vergaren maar laten de kinderen ook zien hoe ze multimedia kunnen inzetten als gereedschap voor hun eigen creativiteit. Multimediakunstonderwijs kan een aanvulling zijn op de leerlijn mediawijsheid en past uitstekend in een curriculum voor 21ste eeuwse vaardigheden.

HET PROGRAMMA

Het professionaliseringsprogramma geeft inzicht in de werking van verschillende creatieve apps op de iPad en hoe ze kunnen worden ingezet voor betekenisvol kunstonderwijs en de verrijking van de kern- en zaakvakken. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die ook afzonderlijk en in overleg kunnen worden aangevraagd:

Teamtrainingen
In de teamtrainingen van de Toonwerkplaats ga je met je team in een ontspannen sfeer aan het werk met verschillende werkvormen en creatieve apps. Je leert hoe je tekeningen kunt combineren met het schrijven van een verhaal, hoe je een stop-motionfilm, instructiefilm of korte speelfilm maakt. De trainingen zijn ontworpen vanuit de praktijk van de leerkracht. Er is aandacht het creatieve proces en voor de koppeling van kunst- kern- en zaakvakken. De inhoud wordt samen met de ICC’er of de schoolleider afgestemd op de wensen van het team.

Voorbeeldlessen in de klas
De trainer van de Toonwerkplaats komt in een aantal groepen een voorbeeldles of meekijkles geven. Samen met de leerkracht wordt bekeken hoe deze lessen eruit komen te zien. Je kunt denken aan:

 • Korte speelfilm (schrijven, cameratechniek, drama en monteren)
 • Beeldverhaal
 • Digitaal muziek componeren (luisteren en noteren)
 • Stop-motion en animatie (beeldend en fotografie)
 • Instructiefilmpjes (zaakvakken en beeldend)
 • Reclamefilm (schrijven, cameratechniek, drama en monteren)
 • Vloggen (cameratechniek, drama en monteren)
 • Interviews (cameratechniek, drama en monteren)

Individuele coaching-on-the-job
Tijdens de individuele coaching staat een les die je zelf als leerkracht ontwerpt en geeft centraal. Samen met de trainer werk je naar de les toe, geef je de les en evalueer je de bevindingen.

Online leeromgeving
Op de online leeromgeving staan instructiefilmpje voor verschillende creatieve apps, voorbeelden en voorbeeldlessen. De toegang tot deze digitale vraagbaak en inspiratiebron is inbegrepen bij alle onderdelen van het programma.

Advies
Het borgen van een mooi kunstzinnig project is een belangrijke fase bij professionalisering van het team. De trainer kan helpen met de volgeden zaken:

 • Multimediakunstleerlijn als onderdeel van Mediawijsheid
 • Visie
 • Beleidsplan
 • Eindtermen en beoordeling van de kennis en creatieve vaardigheden als onderdeel van Mediawijsheid


JA, WIJ WILLEN!
Mocht je als icc’er of team geïnteresseerd zijn in dit programma neem dan contact op met Michiel Bos van de Toonwerkplaats.
De school moet in het bezit zijn van ten minste 8 iPads.
Toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van goedkeuring van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

VOORBEELDEN