web analytics
06-22911261

Nu Zeit Wellekome

Terug naar index

Met zang (begintoon = g)

Zonder zang

Nu Zijt Wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar
Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z’offerden ootmoediglijk myrrh’ wierook ende goud
’t Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

Terug naar index

zang: Alinde Fix :: gitaar: Michiel Bos
www.detoonwerkplaats.nl