web analytics
06-22911261

Oproep

Beste schoolleider, leerkracht of icc’er,creatiefMetiPad_MichielBos

Als oud-vrijeschoolleerling en vader van een kind dat op een vrijeschool zit volg ik de verkennende impuls van de scholen op het gebied van multimedia met interesse.
Met de Toonwerkplaats ontwikkel ik op dit moment een cursus voor creativiteit in combinatie met het gebruik van moderne media. Deze cursus is bedoeld voor de klassen 4, 5 en 6. De nadruk ligt op verhalen, verbeeldingskracht en creativiteit. Naast traditionele kunstvormen zoals toneel, beeldend en muziek worden ook de mogelijkheden van digitale middelen ingezet bij het maken van kunstwerken.

Met de lessen en opdrachten in de cursus probeer ik een antwoord te geven op actuele vragen in het vrijeschoolonderwijs rondom de inzet van digitale middelen. Leerlingen gaan individueel of in groepjes met de cursus aan het werk en worden uitgedaagd om verhalen te verzinnen, toneelstukjes te maken, te tekenen en te schilderen.
Met dit materiaal gaan ze werken op een tablet zodat ze hoorspelen, beeldverhalen, stop-motionfilms, presentaties en speelfilms kunnen maken.

De online lessen bestaan uit instructiefilmpjes, voorbeelden en inspirerende opdrachten om met de opgedane kennis een authentiek en modern kunstwerk te maken.

De resultaten kunnen worden opgeslagen in een online portfolio zodat de leerkracht het werk kan bekijken en beoordelen. Daarnaast houden de kinderen een individueel logboek bij waarin ze aantekeningen, schetsjes en verslagen kunnen optekenen.
De vaardigheden kunnen daarna worden ingezet bij de verwerking, verslaglegging en presentatie van onder meer het periode- en kunstonderwijs.

Oproep
Deze cursus is nog vol in ontwikkeling en ik ben op zoek naar scholen die mee willen doen in deze ontwikkelingsfase. Ik wil heel graag weten wat de wensen en mogelijkheden zijn in het vrijeschoolonderwijs. Ik wil lessen testen, feedback ontvangen en tips kunnen uitwisselen met leerkrachten om samen eigentijds en creatief onderwijs te helpen vormgeven. Een preview van de online leeromgeving kun je hier bekijken: www.detoonwerkplaats.nl/online

Deelname

Mocht je school geïnteresseerd zijn om deel te nemen, dan ziet dat er als volgt uit: de school neemt in overleg en naar behoefte een aantal workshops van de Toonwerkplaats af in seizoen 2016-2017. In deze lessen worden de online workshops getoetst in de praktijk. In de les wordt gebruik gemaakt van iPads van de Toonwerkplaats. Samen met de betrokken leerkracht volgt een korte evaluatie en uitwisseling van tips. De wijze van de samenwerking kan per school verschillen, van eenmalige workshop tot een duurzame relatie waarbij nauw wordt samengewerkt aan een goed en passend aanbod. Na afronding van de testfase komen de lessen in de vorm van een cursus online beschikbaar en krijgt de school een gratis licentie van een jaar om de cursus te kunnen gebruiken. (Dit is exclusief training voor leerkrachten en de school moet beschikken over minimaal 8 iPads).

Contact en informatie:
Michiel Bos
06-22911261
info@detoonwerkplaats.nl