web analytics
06-22911261

Over

DE TOONWERKPLAATS

De Toonwerkplaats bestaat sinds 2013. Het aanbod van kunstzinnige workshops en lessen waarbij digitale middelen worden ingezet is vol in ontwikkeling. Steeds meer scholen zien de kracht van multidisciplinaire workshops waarbij de leerling wordt gestimuleerd out-of-the-box te denken en creativiteit wordt gestimuleerd.

De combinatie van creativiteit, verschillende kunstdisciplines en digitale middelen zorgen voor een uniek aanbod dat aansluit bij de ideeën van modern onderwijs.

De Toonwerkplaats ontwikkelt lessen, workshops en leerlijnen graag in samenwerking met scholen. Verzorgt trainingen aan leerkrachten en adviseert over de inbedding van meer kunst en cultuur in school.

Michiel Bos
De workshops van de Toonwerkplaats worden gegeven door Michiel Bos. Hij is een ervaren kunstdocent en een echte duizendpoot.
Hij studeerde klassiek gitaar, muziek-educatief ontwerpen aan het conservatorium in Enschede en creatieve therapie aan de HU.
Sinds 2002 is hij werkzaam in de cultuureducatie. Hij werkte onder meer met Stichting Papageno, Stichting de Vrolijkheid en Science Centre NEMO.

VISIE

Technische ontwikkelingen gaan snel, de wereld verandert in een hoog tempo. Er liggen grote vraagstukken over milieu, voedsel, werk, sociale en technische ontwikkelingen in het verschiet. Eigenlijk weet niemand hoe de wereld er in 2032 uit zal zien en wat er dan van de mensen wordt gevraagd.

Wat we kunnen doen is de kinderen van nu zo opleiden dat ze in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, in staat zijn om de wereld een beetje mooier te maken en de maatschappij te helpen vormgeven. Een leven lang leren en een open geest is door de snelheid van de ontwikkelingen een must.
Vaker dan nu moeten de bakens worden verzet en nieuwe doelen worden gesteld. Dat vraagt verbeeldingskracht, flexibiliteit, experiment, vertrouwdheid met twijfel, verbondenheid, oriëntatie, het vermogen te kunnen reflecteren, planning, samenwerking, niet bang zijn opnieuw beginnen en onderzoek.

Proeftuin
Naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuuronderwijs, is het een proeftuin om 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.
Creatief werken en het maken van kunst is analoog voor de vaardigheden om grote en kleine veranderingen aan te brengen in het dagelijks leven.

De Toonwerkplaats wil met een creatief, modern en flexibel aanbod een bijdrage leveren aan goed en toekomstbestendig onderwijs.

Eigenaarschap en authenticiteit
Een van de uitdaging bij het gebruik van digitale leermiddelen is dat men snel geneigd is om kant en klare plaatjes, geluiden en andere inhoud te kopiëren en te plakken. Dat is nou net niet wat wij willen in onze lessen! In een wereld waarin al heel veel “af” is (speelgoed, games, kleurplaten, muziek) willen wij met de leerlingen de uitdaging aangaan om de inhoud zelf te maken. En dat begint met een origineel idee dat voortvloeit uit inspirerende voorbeelden en technische mogelijkheden. Vervolgens gaan ze schrijven, tekenen, schilderen, musiceren en acteren om daarna een iPad in te zetten als middel om te komen tot een kunstzinnig eindproduct.