web analytics
06-22911261

Toveren Met Tablets

Multimediakunst is een programma dat leerkrachten gereedschappen biedt om tablets voor creatieve lessen in te zetten voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Steeds meer scholen maken gebruik van iPads of andere tablets in het onderwijs. Maar ook steeds meer scholen zien dat er meer mogelijk moet zijn dan automatisering van de lesstof, informatie opzoeken of spelletjes spelen. Met dit programma leren leerkrachten en leerlingen actief en creatief met tablets werken. Het is namelijk ook mogelijk om filmpjes te maken en te bewerken, instructiefilmpjes en hoorspelen te maken maar ook stop-motionfilms, stripverhalen en muziek. Daarbij wordt uitgegaan van de combinatie van traditionele kunstvormen, multimedia en kernvakken.

Het programma bestaat uit vier onderdelen:

SCHOLING VAN LEERKRACHTEN

Tijdens een praktische trainingen (2x 2 uur) worden de leerkrachten bijgeschoold over de creatieve mogelijkheden van tablets in school. Aan bod komen film, beeldverhaal, stop-motion en de online leeromgeving. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van de kernvakken.

VOORBEELDLESSEN

Tijdens het programma geeft de docent van de Toonwerkplaats een aantal kunstlessen in school en werkt met de kinderen aan bijvoorbeeld vlogs, stripverhalen, beeldverhalen, instructiefilmpjes en stop-motionfilms. De leerkrachten doen en kijken mee om inspiratie op te doen om de lessen later zelf te kunnen geven.

COACHING

Elke leerkracht gaat vervolgens zelf een multimediakunstles geven aan zijn/ haar eigen klas. De workshopleider adviseert, kijkt mee en evalueert de les om met de leerkracht de ervaringen te delen. De leerkracht is vervolgens zelf in staat om multimedia op passende en creatieve wijze in te zetten.

ONLINE LEEROMGEVING

Het programma Multimediakunst wordt ondersteund door een online leeromgeving met daarin heldere instructiefilmpjes voor alle gebruikte apps, de beschrijving van voorbeeldlessen en inspirerende voorbeelden.
Elke school krijgt toegang tot dit materiaal zodat de leerkrachten en de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met de onuitputtelijke mogelijkheden.

Neem voor meer informatie of offerte gerust contact.