web analytics
06-22911261

Viaa

Introductie

Ter gelegenheid van de theaterdag op de VIAA gaan jullie in groepjes een filmpje maken. Op deze pagina vind je informatie over de opdracht, tutorials voor het monteren (optioneel) en hoe je je filmpje kunt versturen naar de Toonwerkplaats.

Het Avontuur van de Held

Joseph Campbell

1. De Proloog
De held is in zijn veilige omgeving.
2. De oproep tot avontuur
Een onverwachte gebeurtenis nodigt de held uit zijn veilige omgeving te verlaten.
3. Weerstand en Weigering
In eerste instantie lijkt de held de uitnodiging af te slaan, te twijfelen.
4. De Ontmoeting met de Mentor
De mentor spreekt de held aan op de mogelijke groei die het onbekende in zich draagt.
5. De Selectiedrempel
De held besluit de drempel naar het onbekende over te gaan en geeft gehoor aan de oproep. Bij de eerste moeilijkheden op zijn weg volstaan de lessen uit het verleden. Er is geen weg meer terug.
6. De Nieuwe Wereld
De held belandt in een nieuwe wereld, waar nieuwe wetten gelden. Hij krijgt bondgenoten maar ontmoet ook vijanden en er zijn beproevingen. Gewoontes werken niet meer, nu moet de held nieuwe dingen gaan leren.
7. De Inwijding
De held ontdekt een onvermoede kant in zichzelf of onderzoekt zijn geweten. Met het oog op de naderende grote beproeving wordt de held gevraagd of hij werkelijk gecommitteerd is.
8. De Crisis
De held wordt geconfronteerd met zijn grootste angst. Er is een omslag en de held moet de dood onder ogen zien of wordt nu helemaal op zichzelf aangewezen. Het donkerste moment van de het avontuur. De held komt als herboren uit de crisis en is definitief veranderd.
9. De Dolk
Het uur van de waarheid vereist een scherpe analyse. Verraad. Illusies worden doorgeprikt of de held krijgt een diep inzicht. Om de schat te veroveren of het kwaad te overwinnen moet de held soms een dolksteek uitdelen of gewond raken.
10. De Terugkeer
Nu is het tijd dat de held met de veroverde schat, de overwinning of het inzicht naar huis terugkeert en zich zijn doel weer herinnert. De weg terug is nog gevaarlijk.
11. Dood en Wederopstanding
De tegenstander heeft nog een laatste aanval in petto. De held weerstaat deze aanval en gaat staan voor zijn zaak, soms wordt hier een groot offer van de held gevraagd. Soms is het offer zijn eigen leven.
12. Het Elixer
De held keert verrijkt terug naar zijn eigen gemeenschap met het elixer (het inzicht, de schat, de prinses).

De opdracht

De opdracht is om met je groepje een filmpje te maken. Iedereen maakt een eigen onderdeel/ scene van het filmpje dat door de Toonwerkplaats zal worden gemonteerd. Samenwerken mag aan meerdere onderdelen mag! Maar houd 1,5 meter afstand!

Het script
Het verhaaltje van jullie film gaat over een voorwerp of pop die je hebt meegenomen. Dat voorwerp beleeft een avontuur en komt in verschillende situaties terecht. Gebruik ter inspiratie de stappen van het ‘Avontuur van de Held’ en de voorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’.
Elk groepslid verzorgt of is verantwoordelijke voor 1 scene. De film bestaat dus ten minste uit het aantal scenes als dat er groepsleden zijn.

Opnemen

Stap 1. Verhaal maken

Brainstorm over je verhaal, gebruik ter inspiratie de 12 stappen van de Held.
– Waar speelt het zich af?
– Wie zijn de karakters? (hoofdpersoon, helpers, mentor, tegenstander)
– Wat zijn de typische karaktereigenschappen van de karakters?
– Welke ‘problemen’ moeten er worden overwonnen?

Stap 2. Scenes verdelen

Maak een overzicht van alle scenes (zoveel als er groepsleden zijn) en geef ze een nummer. Verdeel de scenes over de groepsleden. Maak eventueel sub-groepjes waarin aan een aantal scenes wordt gewerkt (bijvoorbeeld begin/ midden/ eind).
Spreek goed af hoe de ene scene eindigt en hoe de andere scene begint. Zo krijg je kloppende overgangen in de scenes.

Stap 3. Productie en opname

Maak de props en achtergronden die je nodig hebt. Gebruik daarvoor de materialen en spullen in je directe omgeving.
Schrijf op een A4 papier de naam van je groep en het nummer van de scene. Houd dit papier aan het begin van de scene enkele seconden voor de lopende camera zodat de juiste scene op de juiste plek in de juiste film komt.

Stap 4. Versturen

Zie tabblad ‘Versturen’.

Monteren (optioneel)

Monteren met Rush (alle platforms)
Monteren met iMovie (alleen Apple)

Versturen

Als je je filmpje hebt opgenomen (en hebt gemonteerd) stuur je je bijdrage aan je groepsfilm naar: info@detoonwerkplaats.nl.
Zet in het bericht welk Groep (letter) en welke scene (nummer) het is.

Dat kan het makkelijkste via Wetransfer (https://www.wetransfer.com)

Tips

Tips

De richtlijnen van het verhaal zijn duidelijk, verder heb je veel vrijheid om er een eigen draai en sfeer aan te geven. Hierbij wat tips:

  • Werk in kleinere groepjes (3 of 4) samen aan (3 of 4) scenes.
  • Maak achtergronden met behulp van de vellen papier en de tekenspullen.
  • Maak van de nood een deugd: film en theater is een tijdelijke betovering. Een bezem is een gast met stekelhaar en een kopje in een hand is een buitenaards wezen. Als je doet alsof, kan het zomaar even echt zijn (lijken).
  • Je mag zelf als personage in de film verschijnen.
  • Laat iemand als verteller van het verhaal een voice-over inspreken tijdens de opname van de scenes.
  • Probeer de verschillende scenes (shots) zo mooi mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
  • Spreek rustig en duidelijk.
  • Geef de karakters in jullie film herkenbare en inleefbare eigenaardigheden mee (onzeker, moedig, impulsief, verlegen, verliefd).
  • Tegenstrijdige karaktereigenschappen maken de karakters om van te houden. De bekendste is: grote mond, klein hartje.

Kijk voor een echte kunstenaar op het gebied van Object-poppenspel naar het filmpje op de website van Rene Baker. Zij is in staat om van niets een leven wezen te maken! https://renebaker.org/welcome/