web analytics
06-22911261

lesbrief speelfilm

Als voorbereiding op de workshop waarin de leerlingen een korte speelfilm gaan maken kunnen de volgende zaken worden behandeld:

Oriënteren

Ingrediënten
Bespreek met de kinderen uit welke ingrediënten een verhaal bestaat:
Plaats (Arena)
Personages: Held, Helpers, Slechterik
Probleem (Conflict)
Oplossing

Zie voorbeeld van een korte speelfilm:

Kunnen de leerlingen ook andere voorbeelden van de verschillende ingrediënten noemen?

Bijvoorbeeld: Roodkapje:
Arena: Het Bos
Held: Roodkapje/ Jager
Schurk: De Boze Wolf
Conflict: Op weg naar Grootmoeder wijkt Roodkapje af van het bospad en komt dan de wolf tegen die besluit dat Grootmoeder en Roodkapje een lekkere maaltijd zijn.
Oplossing: De jager snijdt de wolf open, bevrijdt Grootmoeder en Roodkapje, vult de wolf met stenen en bij het drinken van water uit de put valt de wolf in het water.

Hoe zit dat bij films als Harry Potter?

Opbouw
Bespreek de opbouw van een verhaal:
Begin
We zien de hoofdpersonen zoals ze nu leven. We zien ook dat er een probleem is.
Middendeel
De hoofdpersoon krijgt hulp en gaat het probleem oplossen.
Einde
De hoofdpersoon en zijn vrienden hebben het probleem opgelost.

Kunnen de leerlingen bij elke stap in het verhaal een voorbeeld noemen die ze kennen uit verhalen en films die ze kennen?

Oefen het vertellen van een verhaal met de ingrediënten en een juiste opbouw met het online vertelspel: www.detoonwerkplaats.nl/vertelspel

Experimenteren en onderzoeken

Opdracht 1: Een leerling krijgt met behulp van het online vertelspel de ingrediënten te zien en verzint direct een verhaaltje over de afloop dat hij aan de klas vertelt.

Opdracht 2: Er worden nieuwe ingrediënten gekozen met het vertelspel en ieder gaat er voor zichzelf een verhaaltje van maken, opschrijven en eventueel voorlezen.

Aandachtspunten:
Het verschil tussen spanning en geweld is voor kinderen soms nog lastig. Spannend mag, geweld niet of in beperkte mate.
Let op causale verbanden binnen een verhaal. Volgt het een logisch uit het ander? De gekozen ingrediënten geven vaak genoeg aanleiding voor logische verwikkelingen en wendingen in een verhaal.
Een wending in een verhaal dat uit de lucht komt vallen noemen we een meteoriet. Zo maar, op eens en zonder duidelijke reden. Vermijd “meteorieten” in een verhaal.

Uitvoeren

Opdracht 1: Verzin in een groepje van 2 tot 4 leerlingen een filmscript alsof je alle geld van de wereld had om de film ook te maken.
Let op de juiste ingrediënten en de juiste opbouw.

Opdracht 2: Maak een korte speelfilm, deze opdracht komt de Toonwerkplaats uitvoeren.

Reflectie en evaluatie:

Product:
Wat vonden jullie van het verhaal?
Is aan de opdracht voldaan?
Zaten alle ingrediënten erin?
Wat was er anders?
Wat kon beter?
Wat is goed gelukt?
Wat zou je de volgende keer anders doen?

Proces:
Hoe hebben jullie gewerkt?
Hoe ging de samenwerking?
Hoe hebben jullie problemen opgelost?
Heb je tips voor andere groepjes?